O szpitalu

Kim jesteśmy?

Szpital w Katondwe im. Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzony przez polskie Siostry Służebniczki Starowiejskie, to jedna z nielicznych placówek medycznych w promieniu 250 kilometrów. Pomoc otrzymują tu mieszkańcy trzech afrykańskich krajów: Zambii (w której leży Katondwe) oraz graniczących z nią - Mozambiku i Zimbabwe.

Możemy przyjąć nawet 100 pacjentów jednocześnie, z których największą część stanowią kobiety w ciąży, dzieci, dorośli po atakach dzikich zwierząt, ofiary wypadków drogowych oraz osoby zakażone wirusem HIV.

Szpital podzielony jest na kilka oddziałów: pediatryczny, internistyczny (żeński i męski), ginekologiczno-położniczy (z porodówką) oraz paliatywny. Dla chorych dostępne są profesjonalny blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi, pracownia diagnostyki obrazowej (USG, RTG) oraz apteka. Dzięki zasilaniu solarnemu i agregatowi prądu, wszystkie mogą działać nawet 24h/dobę. Prowadzona jest także przyszpitalna poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie na bieżąco organizowane są liczne akcje profilaktyczne i edukacyjne. Odbywają się także programy w terenie – pozwalające dotrzeć do tych, którzy nie są w stanie udać się do Szpitala samemu.

Wszystkie usługi świadczymy bezpłatnie.

Zobacz, co u nas słychać!

Nasi Pracownicy

Przy ogromie pracy do wykonania, choć trudno będzie w to uwierzyć, w szpitalu zatrudniony na stałe jest tylko jeden lekarz – siostra Mirosława Góra, która jednocześnie pełni funkcję dyrektora tej placówki. Siostra z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem, ale w codziennej pracy wykorzystuje wiedzę łączącą w sobie wiele medycznych (i pozamedycznych) dziedzin. Przebywa na misjach w Zambii od 30 lat. Warto dodać, że jest Mistrzynią Europy w kajakarstwie z czasów studenckich!

Siostrę Mirosławę wspierają dwie inne polskie siostry – s. Edyta Wójtowicz i s. Krystyna Matusz. S. Edyta formalnie jest technikiem radiologii, jednak w praktyce ma bardzo szeroki wachlarz obowiązków (i umiejętności!). Wykonuje badania RTG i USG, asystuje do operacji, prowadzi znieczulenia ogólne i miejscowe, a także trzyma pieczę nad szpitalną apteką. S. Krystyna, z wykształcenia pielęgniarka, odpowiada głównie za część administracyjną placówki, dodatkowo pełni także dyżury anestezjologiczne. Pozostały personel Szpitala stanowią Siostry Zambianki oraz pracownicy świeccy.

 • Siostra Mirosława Góra

  Siostra z wykształcenia jest lekarzem chirurgiem, ale w codziennej pracy wykorzystuje wiedzę łączącą w sobie wiele medycznych (i pozamedycznych) dziedzin. Przebywa na misjach w Zambii od 30 lat. Warto dodać, że jest Mistrzynią Europy w kajakarstwie z czasów studenckich!

 • Siostra Krystyna Matusz

  S. Krystyna, z wykształcenia pielęgniarka, odpowiada głównie za część administracyjną placówki, dodatkowo pełni także dyżury anestezjologiczne.

 • Siostra Edyta Wójtowicz

  S. Edyta formalnie jest technikiem radiologii, jednak w praktyce ma bardzo szeroki wachlarz obowiązków (i umiejętności!). Wykonuje badania RTG i USG, asystuje do operacji, prowadzi znieczulenia ogólne i miejscowe, a także trzyma pieczę nad szpitalną apteką.

 • S. Clare Prudence Chola

  Pielęgniarka i położna, dusza towarzystwa, lubiana przez personel i pacjentów.

 • Susan Nkhoma

  Asystentka opatrunkowa i terapeutka programu AIDS, od prawie 20 lat pracuje w szpitalnej aptece.

 • Diamond Chileya

  Pielęgniarz i instrumentariusz, z zamiłowania „asystent chirurg”, posiada duże doświadczenie zabiegowe.

 • Joan Phiri

  Położna, oddana pracy i zaangażowana w naukę młodszych pokoleń.

 • Stephen Tembo

  Kierowca szpitalny, specjalista w zdobywaniu krwi do transfuzji z banku w Lusace.

 • Ethel Tembo

  Asystentka opatrunkowa, potrafi wyleczyć najtrudniejsze rany.

 • Bartholomew Kamlewe

  Pełen energii, utalentowany położny i pielęgniarz, fascynuje się neonatologią, szkoli młodsze pokolenia.

 • Evarista Lungu

  Przełożona pielęgniarek i położnych, pracuje w przychodni matki i dziecka, zaangażowana w program prewencji raja szyjki macicy, świetnie gotuje.

 • Alice Chilembo

  Najstarsza, najbardziej doświadczona pielęgniarka i położna, z wielką energią i pasją.

 • Kenneth Chuni

  Pielęgniarz zabiegowy, w praktyce „mlodszy asystent chirurg”, zaangażowany w projekty związane z AIDS, w Katondwe od prawie 30 lat, uczył się pod okiem s. Mirosławy.

 • Harrison Mwanza

  Pielęgniarz, koordynator programu AIDS, odpowiada za oddział męski.

Ty też możesz pomóc – zostań Przyjacielem Szpitala w Katondwe!

Zostań przyjacielem

Misja i jej historia

Początki Szpitala w Katondwe sięgają 1910 roku – Jezuici, uciekający wówczas przez rzekę Luangwę przed portugalską rewolucją w Mozambiku, osiedlili się właśnie tutaj. Były to tereny Rodezji Północnej, będącej pod kuratelą brytyjską, przychylną działalności misyjnej. W 1939 roku do Katondwe przybyły Siostry Służebniczki, które w obrębie swojej działalności objęły troską kościół parafialny oo. Jezuitów, sprawowały opiekę nad miejscowymi dziećmi, a także zapewniały mieszkańcom opiekę medyczną. W pierwszej połowie XX w. zaczęły funkcjonować tutaj pierwsze przychodnie niosące pomoc chorym.

Budowę szpitala rozpoczęto w 1962 roku, a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 27 marca 1963 roku. Początkowo dostępnych było 20 łóżek dla pacjentów. Od 1969 roku Szpital prowadzony jest przez siostry Służebniczki Starowiejskie i dzięki pracy całego personelu, przy wsparciu Przyjaciół z różnych stron świata, stale się rozwija.

Dowiedz się więcej o Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek

Misja dzisiaj

Upały sięgające 45°C, ograniczony dostęp do elektryczności, niedostateczne zaopatrzenie w leki oraz braki sprzętowe i kadrowe – to nasza misyjna codzienność. Trudności zauważalne są także w najbardziej podstawowym zakresie: utrudniony jest dostęp do wody, transport oraz zakwaterowanie personelu szpitala.

Przez swoje położenie geograficzne – w otoczeniu wzniesień, przez cały rok panuje tutaj bardzo uciążliwy i gorący – nawet dla Zambijczyków – klimat. Sam budynek wymaga licznych remontów, a w skrajnych temperaturach, wszystkie sprzęty medyczne zużywają się bardzo szybko. Ze strony rządowej stawiane są nam coraz wyższe wymagania – jednocześnie przy całkowicie niewystarczającym i stale zmniejszającym się finansowaniu. Jednak mimo tego, staramy się zapewniać możliwie najlepszą pomoc wszystkim chorym i potrzebującym, dbając jednocześnie o rozwój placówki. Z oczywistych względów, nie jest to jednak możliwe bez zewnętrznego wsparcia, które bardzo wiele dla nas znaczy i jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc. Dziękujemy.

Sprawdź, jak możesz pomóc!
Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij