Polska Misja Medyczna

  • 21 lis 2022
  • Karolina Rendak

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna (PMM) to pozarządowa organizacja non-profit, która zajmuje się profesjonalną pomocą niesioną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Jej głównym celem jest ratowanie życia i łagodzenie cierpienia poprzez zapewnienie opieki medycznej, pomoc humanitarną oraz rozwojową w zagrożonych krajach świata.

Polską Misję Medyczną założyli wolontariusze (lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, analitycy medyczni) w 1999 roku. Bezpośrednim impulsem do powstania organizacji była katastrofa humanitarna spowodowana masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem po wybuchu wojny w Kosowie. 

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna - działania na świecie i w Polsce

Główne cele działania

Polska Misja Medyczna wyznaczyła sobie następujące cele działania:

  • doraźna pomoc medyczna ofiarom w przypadkach wojen, katastrof i klęsk żywiołowych występujących na całym świecie;
  • odbudowa systemu opieki zdrowotnej w krajach objętych wojną oraz po wystąpieniu kataklizmów i klęsk żywiołowych;
  • humanitarna pomoc medyczna szczególnie potrzebującym;
  • pomoc medyczna Polakom mieszkającym na Wschodzie;
  • podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego w miejscach realizacji projektów.

Skala działań

Stowarzyszenie poprawia jakość życia odbiorców poprzez prowadzenie interwencji zdrowotnych i programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w biednych, wymagających wsparcia społecznościach na całym świecie. Oferuje bezpośrednią pomoc medyczną, edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących. Beneficjentami PMM są mieszkańcy najbiedniejszych regionów świata, uchodźcy i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Polska Misja Medyczna działa również w obszarze zadań publicznych, takich jak: operacje ratownicze, ochrona imprez masowych, ochrona osób, oddziały szybkiego reagowania kryzysowego,  działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy. W skład tego zespołu wchodzą lekarze wszystkich głównych specjalności, pielęgniarki i pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

O współpracy Polskiej Misji Medycznej z Katondwe Mission Hospital

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna od 2017 roku regularnie podejmuje działania wspierające szpital w Katondwe.

Rok 2018 w Polskiej Misji Medycznej

Podczas akcji walentynkowej PMM zebrała środki na zakup głowicy kardiologicznej do aparatu USG.

Jesienią PMM objęła patronatem i wsparła finansowo wyjazd dwóch wolontariuszek pragnących pomóc w pracy codziennej szpitala. Lekarki/stażystki, Monika Mrozowska i Agnieszka Wasilewska, pracowały w szpitalu blisko trzy miesiące.

Rok 2019 w Polskiej Misji Medycznej

W marcu Katondwe Mission Hospital odwiedziła lekarka-ortopeda Karolina Siwicka z rodziną. Karolina podzieliła się swoją wiedzą praktyczną i rozwiązaniami stosowanymi u małych pacjentów w sąsiednim Malawi, gdzie miała okazję pracować kilka lat.

We wrześniu na miesiąc do Katondwe poleciały kolejne dwie lekarki: Alicja Popiołek (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych) i Ewelina Podolec (w trakcie specjalizacji z neurologii).

W listopadzie przez dwa tygodnie szpital wspierali: Przemysław Lipiński – chirurg, który prowadził szkolenia personelu szpitala z leczenia trudno gojących się ran, oraz Tomasz Grzelczak – farmaceuta, który przeprowadził szkolenia z receptury farmaceutycznej. Wolontariusze przekazali szpitalowi dwie pompy do podciśnieniowego leczenia ran oraz niezbędne przyrządy i materiały do produkcji maści leczniczych.

Lata 2020 - 2021 w Polskiej Misji Medycznej

Przerwa spowodowana problemami transportowymi oraz relokacyjnymi związanymi z pandemią COVID-19.

Rok 2022 w Polskiej Misji Medycznej

Wiosną do Katondwe dotarł długo oczekiwany sprzęt medyczny, w tym: stół operacyjny, lampy operacyjne, drobny sprzęt chirurgiczny, unit dentystyczny, środki ochrony osobistej, kardiomonitor, glukometry.

1,5% podatku na rzecz Polskiej Misji Medycznej

Przekazanie 1,5% podatku dochodowego to bardzo prosta i skuteczna forma wsparcia finansowego. Polska Misja Medyczna zgodziła się i na tę współpracę, dzięki czemu Katondwe Mission Hospital może również w ten sposób zbierać pieniądze na swoje potrzeby.

Wypełniając PIT należy wpisać:
Polska Misja Medyczna/Polish Medical Mission
KRS 0000162022
Cel szczegółowy: Szpital w Katondwe, Zambia

Tweetuj
Udostępnij
Udostępnij

Sprawdź, co się u nas aktualnie dzieje:

Pokaż wszystkie aktualności Sprawdź, jak możesz pomóc!